O nas

Wspólnota DOM w Ramionach Ojca

Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. (Hbr 3, 4)

Wspólnota Dom w Ramionach Ojca jest powołana do bycia w Kościele i dla Kościoła. Jesteśmy wspólnotą charyzmatyczną. Zakorzenieni w tradycji Kościoła Katolickiego, przyjmujemy płynące z tego bogactwo. Jednocześnie mamy w sercach wielkie pragnienie budowania jedności w Ciele Chrystusa.

Naszą misją jest odkrywanie i życie w naszej prawdziwej tożsamości, wiedząc, że jako chrześcijanie jesteśmy Synami Bożymi. Pragniemy, aby każdy odkrył i przyjął tożsamość i dziedzictwo płynące z daru Synostwa otrzymanego od Ojca w niebie. Chcemy tworzyć przestrzeń dla innych do spotkania z Bogiem, poznania Jego serca oraz odnalezienia swojego powołania i miejsca w Ciele Chrystusa.

Rozpoznając czas w jakim żyjemy i odpowiadając na to, co Duch Święty robi w Kościele, pragniemy także przygotowywać Oblubienicę na powrót Oblubieńca.

Wszystko co robimy, chcemy realizować z Miłości, przez Miłość i ze względu na Miłość, którą Duch Święty wlewa w nasze serca. Tworząc rodzinę Bożą jako dzieci jednego Ojca, otaczamy troską nasze relacje z Nim i z braćmi. Trwając w przymierzu w tej konkretnej wspólnocie, mówimy Bogu TAK na misję, którą niesie DOM, na Boże prowadzenie i formowanie nas w tym miejscu oraz na służbę we wspólnocie i ze wspólnotą.

Filary, na których opiera się życie wspólnoty:

Adoracja

Pielęgnowanie intymnej, osobistej relacji z Bogiem, trwanie w Jego obecności, zachowywanie Jego słów, przyjmowanie Jego miłości i odpowiadanie miłością, pozwalanie Bogu aby to On mnie budował i scalał

Uwielbienie

Trwanie w obecności Bożej wraz z braćmi i siostrami, zachwycanie się dobrocią i wielkością Boga, który wtedy sam przemienia nas i rzeczywistość dookoła

Braterstwo

Budowanie wspólnoty Przymierza, naśladowanie Jezusa w miłości do drugiego człowieka poprzez obecność, zaufanie, przyjmowanie innych, przebaczenie, prawdę

Ewangelizacja

Udział w wielkim nakazie misyjnym Jezusa, rozsiewanie miłości Boga, bycie szafarzami Jego łaski, prowadzenie innych do poznania Ojca i odkrycia swojej tożsamości, rozpalanie ognia w innych

sanktuarium

Sanktuarium

Parafia św. Andrzeja Boboli w Warszawie – parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w dzielnicy Mokotów, w Warszawie, w dekanacie mokotowskim, w archidiecezji warszawskiej. Parafia została erygowana w 1953. Obsługiwana przez księży Jezuitów.

Odpowiedzialni za Wspólnotę

Maria Kastyak – lider
o. Czesław Wasilewski SJ – asystent kościelny

sprzymierzonych

lat działalności

cel

wydarzeń