Diakonie

czyli miejsca posługi

We wspólnocie działają 4 piony posługi. Odpowiadają one filarom Domu, określonym w naszym manifeście: Adoracji (budowaniu intymnej relacji z Bogiem), Uwielbieniu, Budowaniu wspólnoty Przymierza i Misyjnemu Wymiarowi Domu. W ramach każdego pionu działa kilka grup skupiających się na posłudze w konkretnych obszarach. Służąc w diakoniach, rozpoznajemy miejsce, do którego zaprasza nas Bóg w naszej osobistej misji życiowej, a także w służbie wspólnocie i Kościołowi.

Modlitwy

W pionie modlitwy służą osoby, które noszą w sercu pragnienie modlitwy za innych.
Ogarniamy modlitwą każdego członka wspólnoty, cały Kościół, stałe intencje wspólnoty, posługujemy modlitwą wstawienniczą, modlitwą uwolnienia we współpracy z Domem Miłosierdzia, modlitwą o uzdrowienie.
Widzimy, że Bóg niesamowicie działa w życiu ludzi poprzez nasze wstawiennictwo.

Uwielbienia

Pion uwielbienia to posługi skupione wokół uwielbienia i prorokowania.
Prowadzimy od strony muzycznej i modlitewnej spotkania DOMu, BHW, Alphę i śpiew na Mszy z modlitwą o uzdrowienie, tzw. “pierwszej środzie”.
Rozwijamy posługę uwielbienia i prorokowania przez taniec i sztukę (malarstwo prorocze).
Zajmujemy się rozeznawaniem słowa dla wspólnoty, zbieraniem i rozsyłaniem słowa oraz formowaniem do posługi proroczej.

Braterstwa

To diakonia, w której chcemy służyć sobie nawzajem w ramach wspólnoty Przymierza, dzieląc się tymi umiejętnościami, które mamy. Wśród posług znajdują się ekipy odpowiedzialne za promocję i media, ogłoszenia, sprawy techniczne, informatyczne, organizacyjne, bibliotekę, finanse, gościnność, świętowanie i inne.
To miejsce w którym nasza miłość we wspólnocie przyjmuje bardzo praktyczny wymiar.

Ewangelizacji

Poznając dobroć i miłość Boga, nie potrafimy i nie możemy zatrzymać tego tylko dla siebie.
W diakonii misyjnej posługują osoby, które noszą w sobie szczególną pasję do tego, aby dzielić się dobrą nowiną z innymi ludźmi. Organizujemy spotkania Alpha, które są pierwszym krokiem w przybliżaniu ludziom chrześcijaństwa. Dla osób które chcą poznać lepiej wspólnotę i wejść w Przymierze, przygotowujemy formację “Beta”. Jeździmy także na zaproszenia innych wspólnot i parafii, aby ewangelizować, zapalać i formować innych w ramach projektu Tychik.