Najbliższe
terminy

 

Otwarte spotkania Wspólnoty
(online, godz. 16:45)

26 kwietnia 2020

Msza z modlitwą o uzdrowienie:
zawieszone (Sanktuarium św. A. Boboli o 19:00)

Back Home Warsaw:
zawieszone (Sanktuarium św. A. Boboli o 19:00)

 

AKTUALNOŚCI

 

Spotkanie otwarte 8 grudnia 2019

Spotkanie otwarte 8 grudnia 2019

Zapraszamy na niedziele spotkanie 8 grudnia. Naszym gościem będzie Aleksander Bańka. Spotkanie zaczynamy o godzinie 16:45, modlitwę o 17:00. ...

Warsztaty Prorocze 17-18 listopada 2018

Warsztaty Prorocze 17-18 listopada 2018

Jeśli chcesz wiedzieć czym jest dar prorokowania lub coś tam już kojarzysz ale dalej niezbyt wiele; jeśli chcesz doświadczyć miłości Boga w ...

Weekend Domu w Lanckoronie

Weekend Domu w Lanckoronie

Weekend 16-18.03.2018. spędziliśmy w gronie Przymierza na wyjeździe formacyjnym w Lanckoronie pod Krakowem. Mieliśmy ogromną przyjemność spo ...

 

O NAS

 

Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. (Hbr 3, 4)

Wspólnota Dom w Ramionach Ojca jest powołana do bycia w Kościele i dla Kościoła. Jesteśmy wspólnotą charyzmatyczną. Zakorzenieni w tradycji Kościoła Katolickiego, przyjmujemy płynące z tego bogactwo. Jednocześnie mamy w sercach wielkie pragnienie budowania jedności w Ciele Chrystusa.

Naszą misją jest odkrywanie i życie w naszej prawdziwej tożsamości, wiedząc, że jako chrześcijanie jesteśmy Synami Bożymi. Pragniemy, aby każdy odkrył i przyjął tożsamość i dziedzictwo płynące z daru Synostwa otrzymanego od Ojca w niebie. Chcemy tworzyć przestrzeń dla innych do spotkania z Bogiem, poznania Jego serca oraz odnalezienia swojego powołania i miejsca w Ciele Chrystusa.

Rozpoznając czas w jakim żyjemy i odpowiadając na to, co Duch Święty robi w Kościele, pragniemy także przygotowywać Oblubienicę na powrót Oblubieńca.

Wszystko co robimy, chcemy realizować z Miłości, przez Miłość i ze względu na Miłość, którą Duch Święty wlewa w nasze serca. Tworząc rodzinę Bożą jako dzieci jednego Ojca, otaczamy troską nasze relacje z Nim i z braćmi. Trwając w przymierzu w tej konkretnej wspólnocie, mówimy Bogu TAK na misję, którą niesie DOM, na Boże prowadzenie i formowanie nas w tym miejscu oraz na służbę we wspólnocie i ze wspólnotą.

Filary, na których opiera się życie wspólnoty:

  • Adoracja – pielęgnowanie intymnej, osobistej relacji z Bogiem, trwanie w Jego obecności, zachowywanie Jego słów, przyjmowanie Jego miłości i odpowiadanie miłością, pozwalanie Bogu aby to On mnie budował i scalał;
  • Uwielbienie – trwanie w obecności Bożej wraz z braćmi i siostrami, zachwycanie się dobrocią i wielkością Boga, który wtedy sam przemienia nas i rzeczywistość dookoła;
  • Braterstwo – budowanie wspólnoty Przymierza, naśladowanie Jezusa w miłości do drugiego człowieka poprzez obecność, zaufanie, przyjmowanie innych, przebaczenie, prawdę;
  • Ewangelizacja – udział w wielkim nakazie misyjnym Jezusa, rozsiewanie miłości Boga, bycie szafarzami Jego łaski, prowadzenie innych do poznania Ojca i odkrycia swojej tożsamości, rozpalanie ognia w innych.

ODPOWIEDZIALNI ZA WSPÓLNOTĘ:

Maria Kastyak - lider
o. Rafał Strugiński SJ - asystent kościelny

 

NASZE PROJEKTY

 

 

MEDIA

 

Głoszenia

Uwielbienie

Zdjęcia

 

 

Przyjaciele i Partnerzy

No Logo Added!